Smiling Girls in Car

Work Travel

Програма

Sunny Sunglasses
Intrax Work Travel е програма за културна размена со САД која се состои од два програми: Intrax Premium Summer Work Travel и  Intrax Independent  Summer Work Travel. Рremium програмата значи обезбедување на работата преку Intrax, додека за Independent програмата учесникот самиот ја обезбедува работата. Аплицирањето за Intrax Work Travel 2021 започнува на 09.10.2021 и завршува на 31.03.2021.
Цената на програмата вклучува: такса за апликацијата, превод на сите официјални документи потребни за аплицирањето, обезбедување на сите потребни документи за учество во програмата, целосно осигурување, оддржување на ориентација - подготовка за програмата и учество на сите саеми за работа (Job Fair)
Backpacking
Skyline New York
Искористи ја можноста за посета на САД
Програмата Work Travel на Intrax претставува ретка можност за запознавање на студентите со американскиот континент, народ и култура преку работа и престој во САД за период на летниот распуст. На крајот од програмата посети ги дестинациите за кои многумина сонуваат: New York City, Miami, Los Angeles, Las Vegas, Hawaii, Florida, Bahami, Puerto Rico и забавувај се.