top of page
Smiling Girls in Car

Work Travel

Програма

Sunny Sunglasses
Intrax Premium Work Travel е програма за културна размена на САД. која овозможува на студентите кои се запишани на редовни студии на факултет да го поминат летниот период во САД и притоа да стекнат ново работно искуство, да патуваат и да дознаат повеќе за американската култура. Рremium програмата истотака значи и обезбедување на работата преку Intrax. Аплицирањето за Intrax Work Travel 2024 започна на 14.09.2023 и ќе заврши на 01.03.2024.
Цената на програмата вклучува: такса за апликацијата, превод на сите официјални документи потребни за аплицирањето, обезбедување на сите потребни документи за учество во програмата, целосно осигурување, оддржување на ориентација - подготовка за програмата и учество на сите саеми за работа (Job Fair)
Backpacking
Skyline New York
Искористи ја можноста за посета на САД
Програмата Work Travel на Intrax претставува ретка можност за запознавање на студентите со американскиот континент, народ и култура преку работа и престој во САД за период на летниот распуст. На крајот од програмата посети ги дестинациите за кои многумина сонуваат: New York City, Miami, Los Angeles, Las Vegas, Hawaii, Florida, Bahami, Puerto Rico и забавувај се.
bottom of page