top of page
People Working in Open Office

 

 

Intrax US Internship Program

Customer Support Representative
Intrax Internship програмата е наменета за додипломци, постдипломци и оние кои ја започнале својата кариера во областа на туризам, угостителство и хотелиерство
Premium (премиум) се вика програмата кога Intrax ја обезбедува праксата, Independent (индепендент) се вика програмата кога апликантот има обезбедено сопствен договор за пракса.
Internship програмата е наменета за додипломци или постдипломци кои доколку одлучат да аплицираат потребно е тоа да го направат најдоцна до 12 месеци од денот на дипломирањето.
Intrax Internship Hospitality Program
Smiling Chef
Intrax Career Training
Career Training се вика програмата за оние кои веќе завршиле факултет и/или работат минимум 5 години во струката на туризам, угостителство или хотелиерство
bottom of page