People Working in Open Office

Пракса во САД

 

 

Intrax Internship Program

Intrax Internship програмата е наменета за додипломци, постдипломци и оние кои ја започнале својата кариера во областа на туризам, угостителство и хотелиерство
Premium (премиум) се вика програмата кога Intrax ја обезбедува праксата, Independent (индепендент) се вика програмата кога апликантот има обезбедено сопствен договор за пракса.
Internship програмата е наменета за додипломци или постдипломци кои доколку одлучат да аплицираат потребно е тоа да го направат најдоцна до 12 месеци од денот на дипломирањето.
Intrax Internship Hospitality Program
Intrax Career Training
Career Training се вика програмата за оние кои веќе завршиле факултет и/или работат минимум 5 години во струката на туризам, угостителство или хотелиерство

Intrax Macedonia

TC Biser 1 kat lokal 4,

Skopje, Macedonia

support@intraxmacedonia.com

© 2020 by Intrax Macedonia

  • Instagram
  • facebook